Strona szkolna 2021_22

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy
Title
Przejdź do treści
W związku z sytuacja epidemiczną wszystkie spotkania rodziców z Dyrektorem,
Kadrą Nauczycielską należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Sekretariatem Szkoły
lub bezpośrednio z Pedagogiem pod nr telefonu: 791353544.

Wydarzenia i aktualności
Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2021/2022
Wrzesień 1 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
7 - Zebrania z rodzicami, wybór nowej Rady Rodziców, spotkanie RR
22 - Dzień Języków Obcych
29 - Obchody Dnia Chłopaka
Październik14 - Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej, pasowanie na uczniów klasy 1
22 - Akcja czytelnicza "Przerwa na czytanie"
26 - Konsultacje dla rodziców w godzinach 17:00 - 18:00
Listopad10 - Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
11 - Święto Odzyskania NIepodległości
12 - Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
17 - Wywiadówka od godziny 17:00
Grudzień 6 - Mikołajki szkolne i klasowe
21 - Informacja o ocenach niedostatecznych
22 - Wigilia w szkole, jasełka
23 - 31 - Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń6 - Święto Trzech Króli
7 - Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
10 - Propozycje ocen
17 - Wystawienie ocen
24 - Konferencja klasyfikacyjna RP
26 - Wywiadówka od godziny 17:00
28 - Koniec I półrocza
31 - 12 lutego - Ferie zimowe
Luty
31 - 12 lutego - Ferie zimowe
14 - Początek II półrocza
16 - Bal karnawałowy
Marzec8 - Uroczystości związane z obchodami Dnia Kobiet
21 - Dzień Samorządności
22 - Konsultacje dla rodziców w godzinach 17:00 - 18:00
29 - Konkurs kroszonkarski "Ale jajo!" i fotograficzny "Ale jajo! PStryk!"
Kwiecień6 - Wywiadówka od godziny 17:00
13 - Poranek Wielkanocny
14 - 19 - Wielkanocna przerwa świąteczna
Maj1 - Święto Pracy
2 - Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
3 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 - Maja
6 - Święto Szkoły
20 - Informacja o ocenach niedostatecznych
24 - 26 - Egzamin ósmoklasisty (dla uczniów klas 1 - 7 dni wolne od zajęć lekcyjnych)
Czerwiec6 - Propozycje ocen
13 - Wystawienie ocen
16 - Boże Ciało
17 - Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
20 - Konferencja klasyfikacyjna (dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla wszystkich uczniów)
21 - Dzień Profilaktyki
22 - Dzień Sportu
23 - Pozegnanie klasy 8
24 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Wróć do spisu treści