Strona ZS-G w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/18

Wydarzenia

W piątek 22 czerwca około godziny 9 w sali gimnastycznej naszej szkoły zebrali się wszyscy zainteresowani, aby pożegnać rok szkolny 2017/2018.
Przybyli też licznie rodzice uczniów klasy 3g aby uczestniczyć w uroczystości zakończenia nauki swoich dzieci w naszej szkole.
Na naszą uroczystość przybyła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Justyna Chmielorz i odpowiedzialna z oświatę w Gminie Zawadzkie Pani Sonia Kaczmarczyk. Obie Panie podziękowały za pracę i zaangażowanie w życie szkoły nauczycielom i rodzicom.
W części oficjalnej Pani Dyrektor, Pani Justyna Chmielorz i wychowawcy klas wręczyli wszystkim przymusom świadectwa z wyróżnieniem i nagordy książkowe za ich pracę w całym roku szkolnym.
Później klasa 3g swoim występem pożegnała się z naszą szkołą. Był kabaret i pięknie wykonany przez nich walce angielski. Były wspomnienia. A na koniec podziękowania Pani Izabeli Karaś dla rodziców, którzy wspierali ją przez sześć lat w pracy z ich pociechami.
Po życzeniach udanych i bezpiecznych wakacji dla wszystkich uroczystość się zakończyła i uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami, a potem na wakacje :)
                            SZ

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego