Strona ZS-G w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Wielkanocny poranek

Wydarzenia

Bogactwo Wielkanocy
W
ielka moc w bezradności  zakiełkowała
I nic co ludzkie obce jej nie było,
Echo proroctw wybrzmiało - w przyszłość uleciało,
Lekiem na zło się stało.
Kochać tak mocno, że
Aż oddać się bezgranicznie.
Noc przeminie-
On przyjdzie ... jak zawsze-
Człowieka ze snu obudzi...


28 marca w PSP im. Wincentego z Kielczy zgodnie z tradycją miał miejsce Poranek Wielkanocny, w czasie którego spotykają się pokolenia - obecni uczniowie i ich nauczyciele oraz pracownicy obsługi z tymi, którzy już cieszą się zasłużonym odpoczynkiem na emeryturze. Z tej okazji zadbano o świąteczny wystrój szkoły oraz przygotowano występ. Młodziutcy, odważni chłopcy i urocze dziewczyny z klasy 3 opowiedzieli nam o wyjątkowej symbolice Świąt Wielkanocnych, o pochodzeniu zwyczajów i ich znaczeniu dla społeczności i rodziny. Blaski i cienie życia ukazali we wzruszających piosenkach utalentowani młodzi wykonawcy zespołu Melizmat. Na koniec pani Danusia przypomniała, że atmosferę świąt tworzą wszyscy- i duzi, i mali- jedni drugim są potrzebni, ubogacają i radość dają. Ważne jest, że czas swój sobie poświęcają. Efektem tego był między innymi wzruszający występ, za przygotowanie którego dziękujemy klasie 3 i pani Lucynce oraz zespołowi Melizmat pod kierunkiem pani Małgosi i delikatnym wsparciu pana Sławka. Brawa należą się też czarodziejkom, które wyczarowały na sali świąteczną dekorację. Życzymy wszystkim owocnych duchowo  Świąt Wielkanocnych.
                                                                                                                                                     IZA


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego