Strona ZS-G w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs kaligrafii

Wydarzenia

Na przełomie miesięcy kwiecień i maj odbył się w naszej szkole Konkurs Kaligrafii. Przebiegał on w dwóch etapach. W pierwszym chętni uczestnicy mieli do przepisania w domu tekst otrzymany od organizatora, który podlegał ocenie i był przepustką do finału. Do konkursu zgłosiło się łącznie 14 uczniów, a najliczniej była reprezentowana grupa uczniów młodszych z klasy I b.
Jury w składzie: Panie Izabela Ploch i Izabela Karaś oraz Pan Sławomir Zielonka zakwalifikowało na podstawie prac domowych cztery dziewczęta: Julię Małecką, Laurę Rozwadowską, Annę Kulik i Laurę Chmielorz.
Finał odbył się w szkole dnia 7 maja. Uczestniczki otrzymały do przepisania wiersz Zbigniewa Herberta pt.: "Las", który z racji Roku Herberta zaproponowała Pani Izabela Ploch.
W wyniku zmagań finałowych Mistrzynią Kaligrafii w naszej szkole została Laura Chmielorz, której pracę znaleźć można w naszej galerii.
Mistrzymi w nagrodę otrzymała złote pióro, które ufundował Pan Sławomir Zielonka, a uczestniczki finału nagrody ufundowanie przez Panią Izabelę Ploch.
         SZ

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego